Την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης στον Γεώργιο Τριανταφύλλη, από 28/4/2010, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ο Γ. Τριανταφύλλης έχει εργαστεί στη ΔΕΗ συνολικά 29 χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) από το 2001 έως και το 2007, ανώτερο στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής μέχρι και τις 13.1.2010, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Γραφείου Διοικήσεως. Επίσης, παράλληλα με τα διοικητικά καθήκοντά του στη μητρική εταιρεία, έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ – θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ – και Πρόεδρος Δ.Σ. σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.