Ο Γεράσιμος Βασιλείου αναλαμβάνει τη Διεύθυνση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Forthnet, διαθέτοντας εκτενή προϋπηρεσία στο χώρο.