Ο Γιάννης Αναστόπουλος εντάχθηκε πρόσφατα στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή Ανάπτυξης και Πωλήσεων του Career Sales Force της εταιρείας.

Από τη θέση αυτή, ο Γιάννης Αναστόπουλος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπάρχουσας ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων της εταιρείας, καθώς και στη διεύρυνση αυτής, με έμφαση σε νέους επαγγελματίες ασφαλιστές που θα μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω τον ρόλο της Eurolife ERB και της ιδιωτικής ασφάλισης στον Έλληνα καταναλωτή. Ο Γ. Αναστόπουλος διαθέτει 20ετή επαγγελματική πορεία σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, έχοντας αναλάβει ποικίλες θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία πέντε χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Direct Sales Force.