Τη θέση του HR Director στον Όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέλαβε από τις 11 Νοεμβρίου ο Γιάννης Μπούρας.

Ο Γ. Μπούρας κατείχε, προηγουμένως, τη θέση του HR Manager στην εταιρεία Famar για περισσότερο από 3 χρόνια.