Τα μέλη της HellasCert (Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης), εξέλεξαν εκ νέου στη θέση του Προέδρου της Ένωσης, το Γενικό Διευθυντή της Eurocert, Γιάννη Καραγιάννη.

Με αφορμή την εκλογή του, ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ενώ τόνισε ότι «οφείλουμε να συμβάλουμε σε συνεργασία με όλα τα μέλη της Hellascert προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της πιστοποίησης. Να εργαστούμε με αξιοπιστία και συνέπεια για υγιή ανταγωνισμό και την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου, συνεισφέροντας στην επίλυσή τους».