Τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς δικτύου Alliott Group ανέλαβε από τις 20 Οκτωβρίου ο Γιάννης Κλεώπας, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., στο πλαίσιο του παγκοσμίου ετήσιου συνεδρίου του Alliott Group που διοργανώθηκε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Ο βασικός ρόλος του Προέδρου είναι η διασφάλιση της ενότητας και της κοινής γραμμής του Alliott Group, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση της αξίας του. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική, διοίκηση, ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου και της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα διατηρεί καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις των μελών μεταξύ τους και με εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή καταρτίζει το πρόγραμμα εφαρμογής της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο.