Από 1η Νοεμβρίου ο Γιάννης Κουτράκης ανέλαβε Area HR Leader, Southeast Europe (SEE) με ευθύνη για τις χώρες: Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία και Βουλγαρία στην IBM Southeast Europe.

Στον ίδιο θα αναφέρονται οι HR Partners και οι HR Delivery Professionals των χωρών της περιοχής.