Η KPMG, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί για τα στελέχη πωλήσεων λόγω της κρίσης στην αγορά, αποφάσισε να ενισχύσει το δυναμικό του KPMG Institute και συγκεκριμένα τα ολοκληρωμένα και καινοτόμα προγράμματα πωλήσεων και διοίκησης πωλήσεων Sandler, με τον Γιώργο Μπάκο, έμπειρο ανώτατο στέλεχος με πολυετή παρουσία και πολύ σημαντική πείρα σε εμπορικές και σε γενικές διευθύνσεις επιχειρήσεων όπως Όμιλος Επιχειρήσεων Σφακιανάκη, Inchcape Holding Hellas και Plural AETBE.

Ο Γ. Μπάκος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής προγραμμάτων Sandler και έχει υλοποιήσει ποικιλία προγραμμάτων σε γνωστές μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην KPMG θα ηγηθεί της προσπάθειας ενδυνάμωσης της παρουσίας των προγραμμάτων Sandler στην αγορά, μεγιστοποιώντας το όφελος για τους πελάτες της.