Με ξεκάθαρο στόχο την ταχεία ανάπτυξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ICAP Group, ο Όμιλος προχώρησε στο διαχωρισμό των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού από τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης.

Ο νέος τομέας θα περιλαμβάνει την Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Υπηρεσίες HR Outsourcing και την καινούργια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (που δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά και ενσωμάτωση της Huthwaite Hellas). Εκτελεστικός Διευθυντής του νέου αυτού τομέα αναλαμβάνει ο Γιώργος Χάρος, μέχρι σήμερα Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Οι επικεφαλής των επιμέρους Διευθύνσεων
Πέτρος Μίχος, Κώστας Ζούλιας και Γιώργος Παστίδης, διατηρούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες θα συντονίζονται και θα επιβλέπονται σε επίπεδο Τομέα από τον Γιώργο Χάρο.

Ο Γ. Χάρος έχει 20ετή επιτυχή εμπειρία σε σύνθετους ρόλους μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα δε τελευταία δέκα και πλέον έτη, ως Διευθυντής Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (Phoenix UK, BP Greece, Mobil UK, Cyanamid Hellas – BASF, Wyeth Hellas – Pfizer). Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές Marketing στις Υπηρεσίες και τον Τουρισμό από το Πανεπιστήμιο του Surrey UK.