Ο Γιώργος Κραμποκούκης ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης στην ΕΥΔΑΠ.

Ο Γιώργος Κραμποκούκης ανέλαβε, από τις 2 Ιουνίου 2010, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης στην ΕΥΔΑΠ.