Καθήκοντα Regional Learning & Development Consultant στην Ericsson έχει αναλάβει ο Γιώργος Παστίδης, προερχόµενος από την ICAP Group.

Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει την ευθύνη του Sales Training για 25 χώρες στην περιοχή της Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας.