Ο Γρηγόρης Λεμονής ανέλαβε από 1/12/09 τη θέση του Διευθυντή Προσωπικού στη Χαλυβουργία Ελλάδος.

Η προηγούμενη επαγγελματική του θέση, στην οποία παρέμεινε 3 χρόνια, ήταν Προϊστάμενος Ανάπτυξης Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού στη εταιρεία Elbisco. Αναφερόμενος στο νέο επαγγελματικό του «μετερίζι» δήλωσε: «Είμαι περήφανος που έγινα μέλος μιας από τις ιστορικότερες εταιρείες της Ελλάδος. Στους άμεσους στόχους είναι να συμβάλω ώστε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να καταστεί φορέας αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής, ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας».