Τη θέση του Human Resources Director αναλαμβάνει ο Ηλίας Μοσχονάς, προερχόμενος από τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, όπου από το 2000 κατείχε τη θέση του Group Human Resources Director.

Ο Η. Μοσχονάς έχει 30ετή πορεία στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδος, όπως η Colgate- Palmolive, Pepsico, Βιοχάλκο και Diageo.Ο Η. Μοσχονάς είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (University of Maryland – USA), μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (University of Utah – USA), καθώς και πτυχίου σε Total Quality Management (Quality College P.B. Crosby – UK).

Τα νέα του καθήκοντα θα αναλάβει από τις 30 Ιουνίου 2008, στη θέση της Βαρβάρας Παναγοπούλου. Η Β. Παναγοπούλου εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone το 2004 ως Human Resources Director έχοντας πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της, προερχόμενη από πολυεθνικές εταιρείες όπως Procter & Gamble, DHL Int’l και The Coca-Cola company.