Τη θέση του Chief Human Resources Officer στη Frigoglass, ανέλαβε από τις 4 Μαρτίου 2013, ο Ηλίας Μοσχονάς.

Ο ίδιος, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας εργασθεί σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, εντός και εκτός Ελλάδος,  όπως οι Colgate-Palmolive, PepsiCo, Diageo, Όμιλος ΤΙΤΑΝ και πιο πρόσφατα στη Vodafone. Από τις θέσεις αυτές έχει συμμετέχει σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (University of Maryland), μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (University of Utah) καθώς και πτυχίου σε Total Quality Management (College P.B. Crosby).