Τη θέση του Chief Human Resources Officer στη Frigoglass, ανέλαβε από τις 4 Μαρτίου 2013, ο Ηλίας Μοσχονάς, έχοντας εργασθεί σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, εντός και εκτός Ελλάδος.