Τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ανέλαβε στην International Life ο Ιωάννης Μπούρας. Διαθέτοντας 20ετή εμπειρία σε όλους τους τομείς λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε διάφορους κλάδους, όπως Βιομηχανία, Retail, Φαρμακευτικός, Εμπορικός/Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα κατείχε ανάλογες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως η Makro Cash & Carry, η Famar και ο όμιλος Σαρακάκη, όπου διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού την τελευταία 5ετία.