Ο Ιωάννης Ρίζος, από το Νοέμβριο του 2009 κατέχει τις θέσεις του Senior Manager, Member of the Executive Committee of Creta Farm ΑΒΕΕ Greece και Director of the Human Resources & Administration Department στην Creta Farm.

Προηγουμένως. ο Ι. Ρίζος είχε 25ετή καριέρα στη Siemens τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ για πάνω από 15 έτη κατείχε managerial positions. Ενδεικτικά, στη Siemens ο Ι. Ρίζος κατείχε θέσεις όπως Human Resources in Greece (direct reporting to the CEO), Regional Compliance Office in Greece, Head of controlling at auditing/Consultant in Germany κ.ά.