Καθήκοντα HR Manager ανέλαβε ο Ιωάννης Θωμαΐδης στην εταιρεία ALLOU! FUN PARK - Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ.

Ο Ι. Θωμαΐδης κατείχε τη θέση του HR Manager στην Altec Α.Ε., όπου εργάστηκε για 6 χρόνια.