Το People Management Executive Seminar υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν από τους πιο περιζήτητους HR ομιλητές του κόσμου και τον πλέον εξειδικευμένο ερευνητή για το μέλλον του HR παγκοσμίως.

Στις 21 Νοεμβρίου 2017, η Ελληνική κοινότητα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον άνθρωπο που γνωρίζει το μέλλον του HR function καλύτερα ίσως από τον καθένα: τον βραβευμένο Καθηγητή, συγγραφέα και ερευνητή στον τομέα του HR, John W. Boudreau.

O Boudreau είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το επαναστατικό ερευνητικό του έργο με στόχο τη βέλτιστη σύνδεση ανθρώπινου κεφαλαίου, ταλέντου και βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα πεδία στα οποία εστιάζει είναι το μέλλον του επαγγέλματος του HR παγκοσμίως, τα HR Metrics και HR Analytics στη νέα ψηφιακή εποχή, το decision-based HR, τα πληροφοριακά συστήματα HR, καθώς και οι μέθοδοι βέλτιστης στελέχωσης και η οργανωσιακή ανάπτυξη. Είναι Καθηγητής Management & Organization στο USC Marshall School of Business και Research Director του Center for Effective Organizations. Η ερευνητική και διδακτική συνεισφορά του στο χώρο του HR έχει διακριθεί με πλήθος βραβείων, όπως ενδεικτικά:

  • Society for Human Resource Management (SHRM)- “Micheal Losey award for excellence in research that has enhanced the HR profession”
  • Academy of Management- Organizational Behavior New Concept Award & Human Resource Scholarly Contribution Award
  • International Association for Human Resources Information Management (IHRIM)- Lifetime Achievement Award in human resource information management
  • Cornell University-General Mills Award for Teaching Innovation.

Παράλληλα, με το πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό του έργο, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα HR και Executive Development σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και εταιρείες όπως μεταξύ άλλων οι: Boeing, Bristol-Myers Squibb, Corning, Citigroup, Dell, Frito-Lay, GE, The Hartford, IBM, JPMorgan Chase, Mattel, Merck, Microsoft, Novartis, Royal Dutch Shell, Sun Microsystems, Unisys, στον Ο.Η.Ε. κ.ά. Ο Boudreau ήταν ο «αρχιτέκτονας» και ο πρώτος Επισκέπτης Καθηγητής στο μοναδικό Research & Development Laboratory for Human Capital της Sun Microsystems. Θερμός υποστηρικτής της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων, ήταν μεταξύ των ιδρυτών και έγινε διευθυντής στο σημαντικό think tank «Center for Advanced Human Resource Studies (CAHRS)» του Πανεπιστημίου Cornell, στο οποίο διετέλεσε Καθηγητής για 20 χρόνια.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Lead the Work” (Wiley, 2015), “Retooling HR: Using Proven Business Tools to Make Better Decisions about Talent” (Harvard Business, 2010), “Beyond HR: The New Science of Human Capital” (Harvard Business, 2007), “Strategic Human Resources” (Cambridge University Press, 2012), “Transformative HR” (John Wiley and Sons, 2011), “Global Trends in Human Resource Management: A Twenty-Year Analysis”, (Stanford University Press, 2015), “Investing in People” (Pearson, 2011).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Management Science, Journal of Applied Phycology, Academy of Management Executive κ.ά.), ενώ αρθρογραφεί τακτικά στο Harvard Business Review, το BusinessWeek, το Fortune, το Human Resource Management και τη Wall Street Journal.

Ο Boudreau θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ομιλητές και διανοητές του HR και μιλάει κάθε χρόνο στα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια.

Workplace 2025: Οι νέοι ρόλοι του HR
Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται πολύ διαφορετικό από το σημερινό, απαιτώντας από επιχειρήσεις, εργαζόμενους και τμήματα HR νέες δεξιότητες και ρόλους. ποιες είναι οι βασικές επερχόμενες αλλαγές και πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι ηγέτες HR συμφώνα με τον J. Boudreau;

Το εργασιακό οικοσύστημα στις μέρες μας αναδιαμορφώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι πιο πολύπλευρο από ποτέ. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι ευκίνητες, με πιο ασαφή όρια, ενώ οι εργασιακές σχέσεις δεν περιορίζονται στο τυπικό καθημερινό 8ωρο και την παραδοσιακή μορφή πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων: ήδη ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί απασχολούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσα από εξωτερικές συνεργασίες, crowdsourcing και τηλεργασία, μία τάση που μόνο θα αυξάνεται στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο η εργασία οργανώνεται, δομείται και εκτελείται μεταβάλλεται εκ βάθρων και αντίστοιχα καλούνται οι επιχειρήσεις και τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να προσαρμοστούν στις εξελίξεις και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον.


Προκειμένου να κατανοήσουν αυτές τις αλλαγές και τις επιπτώσεις τους σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, κορυφαία στελέχη HR και άλλοι ηγέτες από όλο τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους εθελοντικά το Σεπτέμβριο του 2013 σε μια προσπάθεια να πλοηγηθούν σε αυτό το νέο περιβάλλον και να οραματιστούν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το HR σε αυτό. Έτσι, δημιούργησαν μία διεθνή κοινοπραξία, το CHREATE (Global Consortium to Reimagine HR, Employment Alternatives, Talent and the Enterprise) και μέσα από πλήθος συνεντεύξεων, focus groups, δημοσιευμένες έρευνες αλλά και τη δική τους επαγγελματική εμπειρία, κατέληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα τόσο για τις κύριες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και των επιχειρήσεων, όσο και για τις απαραίτητες οργανωσιακές ικανότητες και τους νέους ρόλους που θα κληθεί να αναλάβει το HR.

Οι νέοι ρόλοι του HR
Η ομάδα που ήταν παραδοσιακά επιφορτισμένη με την επιλογή, την πρόσληψη, την ανάπτυξη και το engagement του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέους παίκτες, εκτός HR. Κάτω από την ομπρέλα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα χρειαστεί πλέον να ενταχθούν ταλαντούχα στελέχη από διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε τομείς όπως τα οικονομικά, η μηχανική, η νευροεπιστήμη, το μάρκετινγκ, η λειτουργική στήριξη και η εφοδιαστική αλυσίδα. Το CHREATE εντόπισε 4 νέους ρόλους που θα κληθεί να διαδραματίσει το τμήμα HR προκειμένου να καλύψεις τις μελλοντικές ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος, και οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια του παραδοσιακού HR:

  • Organizational Performance Engineer: Επικεντρώνεται στο συντονισμό, την ανάπτυξη ηγεσίας και την εκπαίδευση virtual ομάδων και δικτύων επαφών, καθώς και στη συνολική επιβράβευση, τη διαχείριση της απόδοσης και την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση. Διαθέτει εξειδίκευση στη βελτιστοποίηση ταλέντων και θέσεων εργασίας, καθώς και στην επιτυχημένη διαχείριση των νέων, ευέλικτων εργασιακών σχέσεων.
  • Culture Architect and Community Activist. Ο ρόλος περιλαμβάνει αρμοδιότητες από το employer branding και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων μέχρι την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στόχος του είναι η ενεργοποίηση των εργαζομένων ως πρεσβευτών της επιχείρησης, η ευθυγράμμιση των προσωπικών τους στόχων με την εταιρική αποστολή, η διαμόρφωση πολιτικών και κωδίκων δεοντολογίας που υποστηρίζουν ένα ενιαίο όραμα και σύστημα αξιών μέσα στην επιχείρηση. Η επιρροή του επεκτείνεται και εκτός του οργανισμού, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση πολιτικών, κανονισμών και νομοθεσίας που υποστηρίζουν τη νέα εργασιακή πραγματικότητα.
  • Global Talent Scout, Convener and Coach. Ο ρόλος αυτός διαχειρίζεται με ευκολία τις βέλτιστες πλατφόρμες ανεύρεσης ταλέντων ανά περίπτωση (εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης κτλ), λειτουργώντας παράλληλα ως life/career coach. Οικοδομεί κοινότητες ταλέντων πέρα από γεωγραφικά ή κλαδικά σύνορα, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμβουλος-coach για ένα πολυσχιδές κοινό υποψηφίων και εργαζομένων.
  • Trend Forecaster & Technology Integrator. Εξειδικεύεται στην ανάλυση των big data και των αλγορίθμων, δίνοντας νόημα στους αριθμούς, ώστε να οδηγήσουν σε χρήσιμες αποφάσεις για την επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό. Ασχολείται με το σχεδιασμό της εργασίας συνδυάζοντας με βέλτιστο τρόπο την τεχνολογία, την αυτοματοποίηση και τον ανθρώπινο παράγοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τμήμα workforce analytics της IBM, το οποίο παντρεύοντας δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά αποτελέσματα και δείκτες απόδοσης, είναι σε θέση να προβλέψει από πολύ νωρίς ποιοι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν από την επιχείρηση ή να διαπιστώσει (σε πραγματικό χρόνο) τι εμποδίζει κάποιους να αποδώσουν καλύτερα.

Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και τα τμήματα HR να λειτουργήσουν προδραστικά, χτίζοντας αυτές τις δεξιότητες μέσα στην επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το τμήμα HR, σύμφωνα με τον Boudreau δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προκλήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος αν δεν αναθεωρήσει θεμελιωδώς το ρόλο του και τη σύνθεση των ανθρώπων του, ενσωματώνοντας από νωρίς στον κορμό του στελέχη από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικά αντικείμενα.