Καθήκοντα Group Head of Human Resources ανέλαβε ο Κώστας Βαβαρούτας στον Όμιλο Creta Farms από τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ίδιος διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως η Royal Bank of Scotland όπου απασχολήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια ως Head of Human Resources και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ελλάδος. Προηγουμένως είχε διατελέσει Human Resources & Administration Director της Χρυσός Οδηγός Α.Ε., Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Proton Τράπεζας (πρώην Ωμέγα) και Επικεφαλής του Τομέα Στελέχωσης & Εκπαίδευσης της Τράπεζας Κύπρου.