"Εάν συνεχίσουμε να καταναλώνουμε αλόγιστα, η καταστροφή της ανθρωπότητας είναι αναπόφευκτη" δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Yale John E. Roemer στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School με θέμα: «A fair way to share our fragile planet with future generations» («Ένας δίκαιος τρόπος να μοιραστούμε τον εύθραυστο πλανήτη μας με τις μελλοντικές γενιές»).

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαΐου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στο Κολωνάκι. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος Δ.Σ. της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς.

Ο J. E. Roemer, κάτοχος της έδρας Elizabeth S. and A. Varick Stout στην Πολιτική Επιστήμη και Οικονομικά του Πανεπιστημίου YALE, εστίασε την ομιλία του στην επίτευξη του ιδανικού επιπέδου ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής προσδιορίζεται ως κάτι περισσότερο από απλή κατανάλωση αγαθών, όπως την ορίζουν οι περισσότεροι μελετητές. Συγκεκριμένα, η ποιότητα ζωής είναι μια συνάρτηση της κατανάλωσης αγαθών, του ελεύθερου χρόνου (που αποκτά περισσότερη αξία όσο πιο μορφωμένος είναι ο άνθρωπος), της ποιότητας της βιόσφαιρας και των αποθεμάτων ανθρώπινης γνώσης.

Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Πώς θα πρέπει να επιμερίζεται το εργατικό δυναμικό ανάμεσα στην έρευνα, την παραγωγή αγαθών, την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών και τον ελεύθερο χρόνο; Με ποιο τρόπο θα πρέπει να επιμερίζεται το αποτέλεσμα της παραγωγής αγαθών μεταξύ της αποταμίευσης και της κατανάλωσης; Ποιες είναι οι επιλογές αυτών των μεταβλητών με το πέρασμα του χρόνου που θα διατηρήσουν την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο;

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως απαιτείται η συνεργασία όλων των χωρών για να μπορούν οι μελλοντικές γενιές σε όλες τις χώρες να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ανθρώπινης ζωής.