Στο έμψυχο Δυναμικό της Epsilon Academy, επιχειρηματικής μονάδας της Epsilon Net, εντάχθηκε ο Κωνσταντίνος Ασκητόπουλος από τις 15 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Συμβούλου Ενδοεταιρικής Εκπαίδευσης, Account Manager.

Ο Κ. Ασκητόπουλος κατείχε για περίπου 3 χρόνια θέση Senior Training Consultant στην Human Capital, με εμπειρία στην ανάλυση Εκπαιδευτικών Απαιτήσεων, αλλά και σε Μοντέλα Αποτελεσματικότητας στην προσέγγιση και υλοποίηση Ενδοεταιρικών Προγραμμάτων.