Καθήκοντα Human Resources Director στην Χρυσός Οδηγός Α.Ε. ανέλαβε ο Κώστας Βαβαρούτας στις 17 Ιανουαρίου.

Ο Κ. Βαβαρούτας μετακινήθηκε από την Proton Τράπεζα (πρώην Ωμέγα) όπου εργάστηκε για 4 χρόνια ως Διευθυντής Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προηγουμένως, είχε απασχοληθεί στην Τράπεζα Κύπρου για 8 χρόνια, έχοντας αρχικά την ευθύνη του Τομέα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης και ακολούθως του Τομέα Στελέχωσης & Αξιολόγησης Απόδοσης.