Ο Κυριάκος Ριρής είναι από την 1η Ιανουαρίου ο νέος Πρόεδρος της PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Πρόεδρο Χρίστο Σιάτη.

Ο Κ. Ριρής, ο οποίος εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, είναι ορκωτός ελεγκτής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας ενώ κατέχει και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τίτλους της Μ. Βρετανίας και της Κύπρου. Τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε Επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και του τμήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών, καθώς και Deputy Territory Senior Partner της PwC στην Ελλάδα. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και την τιμή που μου κάνουν οι partners της εταιρείας μας ζητώντας μου να αναλάβω την θέση του Προέδρου της εταιρείας και τους ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους», δήλωσε ο Κ. Ριρής.