Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ ανέλαβε από τις 27 Απριλίου 2009 ο Λοϊζος Κύζας. Ο Νίκος Τσατσάνης ο οποίος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού από το 2005 θα παραμείνει ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Λ. Κύζας έχει συνολική επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Από το 2007 έως σήμερα κατείχε στην Εricsson Hellas παράλληλα με τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού με ευθύνη 4 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη θέση του Διευθυντή Αμοιβών & Παροχών για το σύνολο των 10 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της εταιρείας. Από το 2002-2006 ήταν Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης στην ίδια εταιρεία, όπου συμμετείχε στην ανάπτυξη της τότε νεοσυσταθείσας επιχειρησιακής μονάδας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πριν την Ericsson και από το 1993 έως το 2001, διετέλεσε διαδοχικά Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Panafon και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Panafon/Vodafon και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Panavox S.A. Από το 1969 έως και το 1993 εργάστηκε διαδοχικά στη Springfield Shipping, στη Varnima Corporation Intl, στην ITT Hellas και στη Neoset, αναλαμβάνοντας κυρίως καθήκοντα Διευθυντή προσωπικού.