Από 1 Ιουλίου 2009 ξεκινά η θητεία του Μάριου Ψάλτη που εξελέγη νέος Territory Senior Partner (TSP) της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια.

Ο Μ. Ψάλτης διαδέχεται το Χρίστο Σιάτη, που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την ολοκλήρωση της τρίτης θητείας του. Είναι από το 2008 Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advisory Leader) και μέλος του Executive Committee της PwC στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. (Hons) Economics & Accounting από το Bristol University της Μ. Βρετανίας και κατέχει τις εξής επαγγελματικές πιστοποιήσεις: Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία, μέλος του Institute of Chartered Accountants της Κύπρου καθώς και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα.