Έπειτα από 6 χρόνια (από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012) στην Covidien Hellas ως Country HR Manager και παράλληλα (από τον Μάιο 2009) κατέχοντας ρόλο για το region HR Transformation & Business Process Manager EMEA, ο Μενέλαος Μόσιαλος ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Human Resources στην ING.

Ο Μ. Μόσιαλος είναι απόφοιτος MBA του City University στο Λονδίνο και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 14 ετών στο HR σε πολυεθνικούς και ελληνικούς οργανισμούς (Vodafone, British American Tobacco, Σελόντα, Covidien). Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε παγκόσμιου επιπέδου έργα (projects), σε change management και σε ανασχεδιασμό των διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού ως μέρος της αλλαγής στρατηγικής και λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η θέση που κατέχει σήμερα επιβλέπει 7 άτομα και αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Ελλάδος καθώς και στον Regional HR Director ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ING Ελλάδος.

Όπως δήλωσε στο HR PROFESSIONAL ο Μ. Μόσιαλος, από τη νέα του θέση είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και την υλοποίηση των προγραμμάτων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ από το ρόλο του HR Business Partner στοχεύει στην υποστήριξη και την επίτευξη των εταιρικών στόχων.