Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, με την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών και την απελευθέρωση επαγγελμάτων, την απλούστευση των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων που προωθεί η ΕΕ.

Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό με την «ευελιξία στην αγορά εργασίας με ασφάλεια», θα αλλάξουν εντελώς το τοπίο της εργασίας στην Ελλάδα.

Όταν σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των σχεδίων νόμων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, θα αντιληφθούμε όλοι ότι ένας Ιρλανδός, Πολωνός, Λιθουανός ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης της ΕΕ θα μπορεί να ασκεί στην Ελλάδα οποιοδήποτε επάγγελμα με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που το ασκεί και ο Έλληνας. Παράλληλα, ο Έλληνας θα μπορεί να ασκεί χωρίς εμπόδια το επάγγελμά του στην Ουγγαρία, στην Εσθονία ή στην Πορτογαλία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που το ασκεί και ο Ούγγρος, ο Εσθονός ή ο Πορτογάλος.

Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος της ΕΕ πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ιδρύσουν και να θέσουν σε λειτουργία τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), από τα οποία ο Πολωνός, ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος θα ενημερώνονται, από τη χώρα τους, για το πώς μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στη δική μας χώρα.

Ταυτόχρονα, θα μπορούν μέσω των ΕΚΕ να προμηθεύονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τα οποία θα πρέπει φυσικά να είναι τα ίδια με εκείνα που προμηθεύεται ο Έλληνας για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος.

Πηγή: Τα Νέα