Για θέματα Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος θα μιλήσει ο Nicholas Askounes Ashford, καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο MIT και συνεργάτης της Ergonomia την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 6 μ.μ., στο Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Στην ομιλία του με θέμα: “Reflections on the differences between the systems for the Prevention of Occupational Risks and for the Protection of the Environment, in the USA and the EU”, θα αναφερθεί στα βασικά χαρακτηριστικά και διαφορές των συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και προστασίας περιβάλλοντος στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει συζήτηση με έμφαση στην Ελληνική πραγματικότητα, ενώ ο ομιλητής θα αναφερθεί στα αποτελέσματα ερευνών που έχει πραγματοποιήσει με την Ergonomia.