Στο διεθνές Partnership της Deloitte εντάσσεται ο Νίκος Χριστοδούλου, από 1η Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσης της εταιρείας στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της με έμπειρα και ικανά στελέχη.

Πρόκειται για στέλεχος με σημαντική εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας των λειτουργιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και με βαθιά κατανόηση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο Ν. Χριστοδούλου προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα, στην οποία διατέλεσε ανώτατο στέλεχος για 7 συναπτά έτη, αναλαμβάνοντας αρχικά τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής της Τράπεζας και του Ομίλου (Group CIO), και στη συνέχεια αυτόν του Γενικού Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης (Group CΟO).