Ο Gordon Moore το 1965, παρουσίασε σχετική μελέτη επηρεάζοντας έκτοτε την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με τον ίδιο, λοιπόν, κάθε 18 μήνες όπως ανέφερε αρχικά ή κάθε 2 χρόνια όπως αναθεώρησε λίγο αργότερα -το 1975-, θα αυξάνονται οι επιδόσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσα από την αύξηση των τρανζίστορ που εμπεριέχουν οι μικροεπεξεργαστές.

Παράλληλα, η μεταβολή αυτή θα επιφέρει όχι μόνο αύξηση της υπολογιστικής ισχύoς αλλά ταυτόχρονη μείωση του σχετικού κόστους, και μάλιστα υποδιπλασιασμό αυτού. Ο νόμος του Moore, έκλεισε μόλις τον περασμένο Απρίλιο πενήντα χρόνια εφαρμογής και έχει καθιερωθεί στο πέρασμα των ετών ως ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τον κόσμο των υπολογιστών και όχι μόνο. Κατάφερε να υπολογίσει το βαθμό καινοτομίας και ανάπτυξης του κλάδου, διαμορφώνοντας σχέση εξάρτησης ανάμεσα στην ταχύτητα, το κόστος και τον αριθμό των τρανζίστορ ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος.

Πώς όμως η εξέλιξη των υπολογιστών και της τεχνολογίας σήμερα επηρεάζει έναν από τους βασικούς πυλώνες ενασχόλησης του τμήματος HR, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού; Τί εργαλεία είναι σε θέση να παρέχει και με ποιον τρόπο υπερβαίνει τις δυσκολίες των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας; Πώς δημιουργείται μία περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση και μάλιστα σε μία εποχή όπου ο διαθέσιμος χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος; Τη λύση σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προσφέρουν τα προγράμματα e-learning όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες, με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την επιλογή του σωστού εξωτερικού συνεργάτη να αποτελούν δυο εκ των σημαντικότερων προϋποθέσεων επιτυχίας τους.