Ο Όμιλος ΑΧΑ εγκαινίασε από την 1η Ιανουαρίου 2017 μια νέα πολιτική που θα ισχύει στις 64 χώρες όπου δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, οι μητέρες θα λαμβάνουν τουλάχιστον 16 εβδομάδες άδεια κύησης με πλήρεις απολαβές, ενώ οι συνγονείς θα λαμβάνουν 4 εβδομάδες και ακολούθως 1 ώρα μειωμένο ωράριο/ημέρα, για 6 μήνες, με πλήρεις απολαβές. Η πολιτική αυτή προωθείται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΧΑ να υποστηρίξει τους ανθρώπους του να έχουν ισορροπημένη ζωή μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα προσφέρονται δυνατότητες ευέλικτης εργασίας, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από πλευράς Ανθρώπινου Δυναμικού και διοίκησης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο άδειας. Η ΑΧΑ στην Ελλάδα έχει εφαρμόσει ήδη μια σειρά από πρωτοβουλίες που ενισχύονται από αυτή την πολιτική. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι μητέρες λαμβάνουν συνολικά 19 εβδομάδες άδειας και δυνατότητα να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας, οι συνγονείς λαμβάνουν ήδη ότι ορίζεται από τη νέα παγκόσμια πολιτική και οι γονείς, με μεσολάβηση της Εταιρείας, έρχονται σε επαφή με τοπικούς οργανισμούς φροντίδας παιδιών σε περίπτωση που το επιθυμούν. «Ακούμε τους ανθρώπους μας, κατανοούμε τις ανάγκες τους και δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας για να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά. Η νέα πολιτική του Ομίλου επιβεβαιώνει την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε ως ΑΧΑ Ελλάδας και ενδυναμώνει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας» ανέφερε σχετικά η Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΧΑ Ελλάδας.