Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας πραγματοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά την έρευνα «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην αγορά εργασίας το 2018.

Φέτος, η έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση του βαθμού κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενθαρρύνουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα για να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν τα ταλέντα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Η έρευνα πραγματοποιείται σταθερά από το 2015 από την εταιρεία ερευνών LMG, σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό του Ομίλου Adecco Ελλάδας, με τη χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα ατόμων.

Το πρώτο μέρος της έρευνας απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, εξετάζοντας τις απόψεις εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας και κατά το δεύτερο μέρος, συγκεντρώνει τις απόψεις των εταιρειών/ εργοδοτών. Βασικός άξονας διερεύνησης, μεταξύ άλλων, είναι η άποψη των ερωτώμενων σχετικά με το ποιες ικανότητες και δεξιότητες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τέλος, εξετάζεται και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται σήμερα, με έμφαση φέτος στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμενοι και εργοδότες αντιλαμβάνονται τις ίσες ευκαιρίες, την αξιοκρατία και τη διαφορετικότητα εντός τους εργασιακού περιβάλλοντος.