Ο Όμιλος Adecco, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) στο πλαίσιο του προγράμματος Adecco Way to Work™. Με την προσφορά 5.000 θέσεων μαθητείας στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2017, η Adecco επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους μέσω πολύτιμων ευκαιριών εργασιακής κατάρτισης.

 Σημειώνεται ότι το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) για την προώθηση των προγραμμάτων μαθητείας και πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας σε επαφή δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, φορείς παροχής εκπαίδευσης και εκπροσώπους της νεολαίας. «Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία αποτελεί μια περαιτέρω επιβεβαίωση της δέσμευσης της Adecco για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων», δήλωσε ο Mark De Smedt, Adecco Chief Human Resources Officer.
 
«Το 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος Adecco Way to Work™, η Adecco έχει ήδη βοηθήσει πάνω από 1.300 νέους με θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασιακής εκπαίδευσης. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, πάμε ένα βήμα παραπέρα και δεσμευόμαστε και για θέσεις μαθητείας. Πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες λύσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι δυνατές μόνο μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».