Ο Όμιλος Adecco εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο για Θέματα Μαθητείας (Global Apprenticeships Network-GAN), μια παγκόσμια συμμαχία εταιρειών που επιδιώκουν την προσφορά καλύτερης κατάρτισης στους υποψηφίους βάσει των πραγματικών αναγκών της εκάστοτε αγοράς.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτήν προσφέρουν οι ίδιες μαθητεία και πρακτική άσκηση σε νέους υποψηφίους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους αλλά και με διοικητικούς φορείς. Το δίκτυο υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργοδοτών (International Organisation of Employers – IOE) και από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Business and Industry Advisory Committee  – BIAC), η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος προς τους κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής στον ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Η συμμετοχή του Ομίλου Adecco στο δίκτυο GAN έρχεται σε συνέχεια της  πρόσφατης μελέτης, η οποία διεξήχθη από το INSEAD, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρώπινης Ηγεσίας της Σιγκαπούρης (HCLI) και την Adecco.

Ο στόχος της μελέτης είναι να παρέχει ένα αντικειμενικό, διεθνή και αξιόλογο δείκτη που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των τακτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση και ανάπτυξη του ταλέντου, αναγνωρίζοντας τις δράσεις  στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ενημερώνοντας τις ιθύνουσες αρχές  για τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαχείριση του ταλέντου σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Δεξιοτήτων (GTCI) κατέταξε 103 κορυφαίες οικονομίες ανάλογα με την ικανότητά τους να επενδύουν στην προσέλκυση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ταλέντου και αποκάλυψε πως αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ταύτιση των δεξιοτήτων με τη ζήτηση της αγοράς.

Σύμφωνα με το Δείκτη, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία, ωστόσο η έλλειψη επένδυσης για την ανάπτυξη τεχνικών  και επαγγελματικών δεξιοτήτων βαθαίνει ακόμη περισσότερο το χάσμα στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Ο Patrick De Maeseneire, CEO του Ομίλου Adecco, σχολίασε μεταξύ άλλων «Η σχέση μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης πρέπει να είναι σωστά δομημένη και οι μαθητείες αποτελούν ένα επιτυχημένο μοντέλο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε την εξειδίκευσή μας με το δίκτυο GAN συμβάλλοντας στην  περαιτέρω βελτίωση του ρόλου της μαθητείας».