Ο όμιλος GEFCO δημοσίευσε την έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα υπογραφή «Partners, unlimited» αντανακλά τις αξίες του ομίλου και την επιθυμία του για συνεργασία και οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με το σύνολο των συνεργατών και πελατών του. Σύμφωνα με τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, ο όμιλος αναγνωρίζει τη σημασία των αξιών της βιώσιμης ανάπτυξης και επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ενδεικτικά, τα προηγούμενα δύο χρόνια, η GEFCO πέτυχε τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2% σε ετήσια βάση. Για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της, η GEFCO επενδύει σε λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όπως βελτιστοποίηση της οδικής μεταφοράς, με τη χρήση της νέας έκδοσης του λογισμικού εντοπισμού Cadis Optim. Επιπλέον, το 2017, η GEFCO επέλεξε δέκα εμβληματικές αρχές της εταιρικής της νοοτροπίας, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόγραμμα Infinite Proximity και λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τις ενέργειες και τις αποφάσεις των εργαζομένων, καθώς και για τη συνολική ανάπτυξη του ομίλου.