Ο Όμιλος Grace Hotels προχωρά στην τοποθέτηση του Tim Williams ως Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου και του Gary Schweikert ως Επικεφαλής για την Αμερικανική Ήπειρο.

Η ενίσχυση του Ομίλου με δύο νέα στελέχη ενδυναμώνει την ομάδα των ανώτερων εκτελεστικών στελεχών του, μετά και από την πρόσφατη τοποθέτηση του Robert Swade στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Tim Williams αναλαμβάνει τον νέο ρόλο του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας ως έδρα του το Λονδίνο.

Προέρχεται από τον Όμιλο Aman, όπου κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο Gary Schweikert αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο των ΗΠΑ, με εμπειρία άνω των 35 ετών σε θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων. Θα έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη και θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του Ομίλου σε όλα τα ξενοδοχεία του στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.