Ο όμιλος εταιρειών Mellon, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Acting for A Cause», στήριξε το έργο και τις δράσεις περισσότερων από 10 μη κυβερνητικών οργανώσεων, καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών τους εξόδων, καθώς και των αναγκών τους για υλικοτεχνικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης.

Το πρόγραμμα «Acting for A Cause» του ομίλου εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό, τις Τοπικές Κοινωνίες, το Περιβάλλον, καθώς και στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Στοχεύοντας στην έμπρακτη εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Mellon Technologies, μητρική εταιρεία του ομίλου, έχει λάβει βεβαίωση για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών του προτύπου ISO 26000 για την ΕΚΕ.