Ο Όμιλος PEOPLECERT, στο πλαίσιο προώθησης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων, διοργάνωσε διαγωνισμό για την «Επιλογή και Βράβευση του Καλύτερου Φοιτητή Πρακτικής Άσκησης» με έπαθλο την αμοιβή των 1.000,00€ μηνιαίως για τους 6 μήνες της Πρακτικής Άσκησης.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ανάμεσα στους δεκατρείς φοιτητές που επέλεξαν τον Όμιλο PEOPLECERT για να εκπονήσουν την Πρακτική τους.

Η διαδικασία επιλογής, περιελάμβανε την εκπόνηση εργασίας από καθένα από τους υποψήφιους φοιτητές, με θέμα επιλεγμένο από τον προϊστάμενό του και σχετικό με το αντικείμενο εργασίας του υποψηφίου στον Όμιλο PEOPLECERT. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά και να βιώσουν πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, το κίνητρο της οικονομικής βράβευσης, διαμόρφωσε την -σωστή και πολύ χρήσιμη για το επαγγελματικό τους μέλλον- άποψη πως η καλή δουλειά σε συνδυασμό με τα σωστά προσόντα, πάντα αμείβεται. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, εξετάστηκαν επίσης στις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και τις δεξιότητές τους στους Η/ Υ και αξιολογήθηκαν βάσει των επιδόσεών τους και στα τρία πεδία.

Η επιλογή του τελικού νικητή, πραγματοποιήθηκε μετά από παρουσίαση των εργασιών σε τριμελή επιτροπή και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων αγγλικών και Η/Υ. Η διαδικασία αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό, τόσο από τους φοιτητές που βρήκαν «γόνιμο έδαφος» για να εκφράσουν τις επαγγελματικές τους απόψεις και ιδέες, όσο και από τον Όμιλο PEOPLECERT που στάθηκε αρωγός στα πρώτα βήματα των νέων αυτών ανθρώπων στον επαγγελματικό «στίβο».