Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στέλνουν το μήνυμα για ένα πιο πράσινο και καθαρό πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο έχει ως απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 3 εταιρείες του Ομίλου που συμμετέχουν στο Σύστημα Ανακύκλωσης, Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε. και Ιάσων Α.Ε.Β.Ε. να διαθέσουν προς ανακύκλωση στο χρονικό διάστημα 2003-2007 μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένων υλικών, όπως ελαστικά, συσσωρευτές, λιπαντικά, συσκευασίες κ.α.