Καθήκοντα Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων στα mediΠΡΙΝΟΥ ανέλαβε από τις 16 Φεβρουαρίου ο Παναγιώτης Γκαρής.

Ο Π. Γκαρής από το 2005 κατείχε τη θέση του HR Director στον Όμιλο ΙΑΣΩ.