Ο Π. Μανέτος ανέλαβε πρόσφατα στη VELLUM Global Educational Services-Cambridge International Partner, καθήκοντα Συμβούλου Ανάπτυξης και υπεύθυνος του Γραφείου Αττικής.

Σχετικά με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Π. Μανέτος δήλωσε: «Αισθάνομαι υπερήφανος που ανήκω στο δυναμικό μιας ελληνικής εταιρείας που κατέχει τον επίζηλο τίτλο του εταίρου του Πανεπιστημίου του Cambridge στον Τομέα Πιστοποίησης της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης. Τίτλο που οφείλουμε όχι μόνο στην εμπιστοσύνη των διαρκώς αυξανόμενων πελατών μας, αλλά και στους χιλιάδες νέους, εφήβους, εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς και απλούς πολίτες που αξιοποιούν τις υψηλού επιπέδου γνώσεις που τους παρέχονται από τους συνεργάτες μας. Με γνώμονα τη δημιουργία πρωτοπόρων υπηρεσιών βασισμένων στις ανάγκες και στις σύγχρονες απαιτήσεις θα ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας.».

O Π. Μανέτος έχει αναλάβει σύνθετους ρόλους και managerial θέσεις, πωλήσεων, marketing, εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Άρθρα και απόψεις του δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ημερήσιο τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΕΜΠ), μέλος του ΤΕΕ – 1991, με μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το University of Strathclyde, Glasgow, UK.