Σύμφωνα με έρευνα του CIPD, ο πόλεμος των ταλέντων εξακολουθεί να μαίνεται παρά την ύφεση. Η εξεύρεση και διακράτηση του προσωπικού παραμένει προτεραιότητα για την πλειοψηφία των οργανισμών.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 705 ερωτώμενους, η πλειοψηφία (74%) δεν έχει μεταβάλει καθόλου τη στρατηγική σχετικά με τα ταλέντα.

Από αυτούς που την έχουν αναθεωρήσει, ένας στους πέντε θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον εντοπισμό, την ανάπτυξη και διακράτηση των ταλέντων. Στον καιρό της κρίσης, οι πολιτικές που σχετίζονται με τα ταλέντα έχουν αναθεωρηθεί και βελτιωθεί με στόχο να είναι περισσότερο αποτελεσματικές σε επίπεδο κόστους. Οι οργανισμοί εξετάζουν τρόπους για να κρατήσουν τα ταλαντούχα άτομα που ήδη διαθέτουν. Ενώ το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων κλήθηκε να περικόψει θέσεις εργασίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διακράτηση των εργαζομένων με προοπτικές.

Πράγματι, μόνο το 3% όσων προέβησαν σε απολύσεις άφησε να φύγει κάποιο ταλαντουχο άτομο, ενώ το 11% δράττονται της ευκαιρίας να «αρπάξουν» ταλέντα από τον ανταγωνισμό τους.