Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο δεύτερος «Κύκλος» συναντήσεων του YDC (YDC Lunch Circle) του Your Directors Club (YDC), με θέμα «Leading in the Digital Era» και εισηγητή τον Αναστάσιο Σπανίδη.

Ο Αναστάσιος Σπανίδης, founding partner του YDC και CEO της Generation Y Group of Companies, ανέλυσε τα επίπεδα, τις διαστάσεις και τη σφαίρα επιρροής του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιτελείται με εκθετικά αυξανόμενους ρυθμούς, αλλά και τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η σύγχρονη ηγεσία για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που γεννά.

Ο Αναστάσιος Σπανίδης ανέλυσε τα σημεία στα οποία οφείλει να εστιάσει η σύγχρονη ηγεσία ώστε να αναπτύξει τους μηχανισμούς και την εγρήγορση να διαβλέπει εγκαίρως τις αλλαγές που επέρχονται, να τις ενσωματώνει στον οργανισμό, να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται και να μπορεί να κατευθύνει, να εμπνέει και να υποκινεί τις ομάδες του, όταν η σύνθεσή τους πλέον αλλάζει ριζικά.

«Μοντέλα και συστήματα που φάνταζαν απίθανα δεν είναι πλέον Science Fiction, αλλά Science Fact» τόνισε, αναλύοντας τη σημασία κατανόησης της γενιάς των millennials, αλλά και του τρόπου που οφείλει ένας ηγέτης να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στον οργανισμό του.