Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοριστικής σημασίας στάδιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση και οι συνθήκες πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στη χώρα μας έχουν καταστήσει αρκετά δύσκολη τη διαδικασία αναζήτησης για όλες τις ηλικίες και σχεδόν σε όλους τους κλάδους απασχόλησης.

Η αναζήτηση εργασίας και τα αποτελέσματά της επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων, οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: στα δημογραφικά στοιχεία ενός ατόμου, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, καθώς και σε παράγοντες κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο για ένα άτομο να αλλάξει τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο ζει, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, που θεωρείται ότι επιδρούν θετικά στην αναζήτηση εργασίας, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική.

Σε έρευνα1, στην οποία συμμετείχαν άτομα που αναζητούσαν εργασία τους τελευταίους μήνες, παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία συνθέτουν ένα καλύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δύναται να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών οδηγούν ταχύτερα και αποδοτικότερα στα επιθυμητά αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας, όπως για παράδειγμα σε συνεντεύξεις με πιθανούς εργοδότες, στην εύρεση της επιθυμητής εργασίας και στην ψυχική ευεξία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, προτείνονται ορισμένες συμβουλές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας. Αν θέλετε να δώσετε έμφαση στο σχεδιασμό της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και στην καλύτερη ενημέρωσή σας για την αγορά εργασίας, τότε:

  • Αναλάβετε δράση γρήγορα και μην διστάσετε να υιοθετήσετε προνοητικές συμπεριφορές, όπως τάση για άμεση αλλαγή μη επιθυμητής κατάστασης (π.χ. ανεργία), αναζήτηση νέων τρόπων που θα βελτιώσουν τη ζωή σας, κ.λπ.
  • Λειτουργήστε με «μεθοδικότητα» και «οργάνωση» στην καθημερινότητα σας.
  • Φροντίστε να έχετε ξεκάθαρους στόχους σχετικά με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.
  • Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να βρείτε την εργασία που επιθυμείτε, σίγουρα θα βοηθήσει!

Αν έχετε ήδη σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσετε εργασία, τότε είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο: αποστολή βιογραφικών, άμεση επαφή με πιθανούς εργοδότες, συνεντεύξεις, κ.λπ. Σε αυτήν τη φάση:

  • Η αυτοεκτίμηση αποκτά σημαντικό ρόλο στην απόφαση σας για δράση.
  • Η επιθυμία για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης με βάση τις προσδοκίες σας, καθώς και η έντονη τάση να αναλάβετε δράση, σας καθιστά περισσότερο πρόθυμους να έρθετε σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα που θα βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας σας.

Τέλος, όσο περισσότερο οργανωτικοί, συνεπείς και προνοητικοί είστε, τόσο παραπάνω χρόνο και προσπάθεια αφιερώνετε σε δραστηριότητες για την αναζήτηση εργασίας, αυξάνοντας, κατά συνέπεια, τις πιθανότητες να προγραμματίσετε μια συνέντευξη ή τελικά να βρείτε εργασία. Ασφαλώς, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στον εργασιακό χώρο, τα οποία δεν διευκολύνουν τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Γνωρίζοντας, όμως, ότι βελτιώνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε πιο γρήγορα και εύκολα την εργασία που αναζητούμε, αξίζει να προσπαθήσουμε!

1 Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 στο πλαίσιο της εργασίας «Η Επίδραση των Ατομικών Διαφορών στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εισηγήτρια την Χ.Βασιλοπούλου υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικολάου Ι. και της Υποψήφιας Διδάκτορος Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Κωνσταντίνας Γεωργίου. – Βραβεύτηκε ως η καλύτερη εργασία από άποψη επιστημονικής αρτιότητας και καινοτομίας στο 9ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ (2012).