Εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από το ΙΑΓΜΕ, τον Τομέα της ΕΕΔΕ που ασχολείται με την Ανάπτυξη Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών.

Το ΙΑΓΜΕ, κατά τα 13 έτη της ύπαρξής του, έχει συμβάλλει στον ανωτέρω στόχο με συναντήσεις των μελών, εσπερίδες και το συνέδριο με τίτλο «Women on Leadership», που οργανώνει ανά διετία. Για το 2010, ως θέμα του Συνεδρίου έχει οριστεί «Developing Female Leaders – Αναπτύσσοντας Γυναίκες Ηγέτες».

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΑΓΜΕ Αγγελίνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στην αποστολή του Τομέα, που στόχο έχει τη συμβολή στην προώθηση, ανάδειξη και καθιέρωση στην Ελλάδα, όσο το δυνατόν περισσότερων γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες επιχειρήσεων και οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, υποστήριξε, επιτυγχάνεται ο στόχος της προώθησης της διαφορετικότητας των φύλων στην ανώτατη βαθμίδα διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Επόμενος τόπος συνάντησης ορίστηκε το Συνέδριο 2010 «Αναπτύσσοντας Γυναίκες Ηγέτες».

Στη συνάντηση μίλησε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος που υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της ΕΕΔΕ στη διοίκηση των επιχειρήσεων και το ρόλο του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών στη διαμόρφωση υψηλής επαγγελματικής συνείδησης των γυναικών μάνατζερ και επιχειρηματιών.