Η SQLearn και το AIT συνδιοργανώνουν διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο e-Tutor, το οποίο απευθύνεται σε εισηγητές όλων των ειδικοτήτων με στόχο την επαρκή κατάρτισή τους στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, τα σεμινάρια αφορούν σε εκπαιδευτές στελεχών επιχειρήσεων, διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαλέξεις και προσομοιώσεις για το ρόλο του e-Tutor, εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης, εργαστηριακές ασκήσεις βασισμένες στη χρήση εξελιγμένων εργαλείων μάθησης κ.ά. Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται δωρεάν μία άδεια eduspace – πλατφόρμα δημιουργίας προσωπικών μαθημάτων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του AIT. Για περισσότερες πληροφορίες: www.sqlearn.gr.