Με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ο ΣΕΒ διοργάνωσε ειδικό workshop, με θέμα: «Γυναίκες σε Θέσεις Ευθύνης: Αύξηση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων», στο πλαίσιο του 14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση με τίτλο: «Can Corporate Governance Contribute to Long-Term Investment» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (27-28 Μαρτίου 2014, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»).

Στο workshop του ΣΕΒ συμμετείχαν, ως εισηγητές, εκπρόσωποι κορυφαίων ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων και επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε στο χαιρετισμό της η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΣΕΒ, το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση είναι ο άνθρωπος. Στόχος μας είναι οι γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες έναντι των ανδρών στον επιχειρηματικό στίβο. Άλλωστε η αξιοκρατικά ισοδύναμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε μια επιχείρηση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Το ειδικό workshop για τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον επιχειρηματιών και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν θέσεις, απόψεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη συστηματική ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων.