Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων, αναζητούντων εργασία, ανέργων για τον Αύγουστο του 2020, ανήλθε σε 1.036.582 άτομα, εκ των οποίων τα 536.423 (51,75%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 500.159 (48,25%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 34,75% (360.166) και τις γυναίκες το 65,25% (676.416). Ως προς το σύνολο των λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, εγγεγραμμένων αυτό ανήλθε σε 53.551 άτομα, με τους άνδρες να αποτελούν το 32,12% (17.202) και τις γυναίκες το 67,88% (36.349).

Αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Αυγούστου, ανέρχεται σε 143.005 άτομα, από τα οποία τα 135.984 (95,09%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και τα 7.021 (4,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 52.253 (36,54%) και τις γυναίκες σε 90.752 (63,46%).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το 77,84% (111.310) είναι κοινοί, το 1,18% (1.686) είναι οικοδόμοι, το 4,91% (7.021) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 0,94% (1.340) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 14,74% (21.084) είναι εκπαιδευτικοί και το 0,39% (564) είναι λοιποί.