Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων, αναζητούντων εργασία, ανέργων για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε σε 1.040.852 άτομα, εκ των οποίων τα 537.029 (51,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 503.823 (48,4%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 34,93% (363.530) και τις γυναίκες το 65,07% (677.322). Ως προς το σύνολο των λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, εγγεγραμμένων αυτό ανήλθε σε 55.145 άτομα, με τους άνδρες να αποτελούν το 32,36% (17.847) και τις γυναίκες το 67,64% (37.298).

Αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν τον Ιούλιο, ανέρχεται σε 147.524 άτομα, από τα οποία τα 124.220 (84,2%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και τα 23.304 (15,8%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 66.354 (44,98%) και τις γυναίκες σε 81.170 (55,02%). Τέλος, από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων το 77,06% (113.676) είναι κοινοί, το 1,88% (2.773) είναι οικοδόμοι, το 15,8% (23.304) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 2,69% (3.969) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 2,23% (3.296) είναι εκπαιδευτικοί, και το 0,34% (506) είναι λοιποί.